דבר יו"ר המכון - עו"ד מוטי בר-לב

עו"ד מוטי בר-לב

 

ברוכים הבאים למכון למנהיגות עתיד. המושג מנהיגות טומן בחובו מגוון רחב של סוגי מנהיגות יחד עם הטשטוש השכיח בין ניהול למנהיגות. לא אחת נשמעת הטענה כי  בדורנו,  קיים משבר מנהיגות, כי איננו מצליחים לגדל מנהיגים מוצלחים כמו בעבר. האם באמת מנהיגות היא ערך נרכש כמו ניהול? האם אפשר לגדל מנהיגים, כמו שמגדלים מנהלים? אין תשובות של נכון לא נכון.

יש לנו נטיה טבעית להתרפק על העבר, שבו לכאורה היו מנהיגים בעלי שיעור קומה אולם התעלמות מהנסיבות שבהן צמחו המנהיגים יש להם חלק לא מבוטל בהיותם מנהיגים וההיסטוריה מעצבת את דעתנו עליהם.

חלק לא מבוטל בהיווצרם של מנהיגים טבעיים וזה יכול שיהיה בכל תחום – פוליטי, חברתי, כלכלי, דתי, צבאי, נולד מהסביבה בה הם גדלו, ערכים שרכשו במהלך חייהם והנסיבות שהביאו להנהגתם והזדמנות הנסיבות שהולידה את עוצמת הנהגתם, יש מאין וזה נשען בעיקרו על ערכים מולדים של בולטות ונוכחות ( כריזמה).

יחד איתם, קיימים מנהיגים, שעוצבו משחר לידתם והוכשרו להנהגה, כך שניתן לתת כלים בידי אלה שמבקשים לקחת חלק בהנהגה ובעיקר אלו עם תחושת שליחות, שאינה תלויה בדבר ומונעת מהצורך להיות מעורבים ולהשפיע על הסביבה בה הם חיים ועל תחומי החיים בסביבתם.

כאן באה לביטוי פעילותו של המכון בתפיסת המנהיגות, האתגרים העומדים בדרך, ובהענקת כלים לעיצוב והגשמת חזון המנהיג\ה, ובהם כל אחד מבוגרי\ות המכון יוכל לעשות בהם שימוש, בעיצוב המנהיגות התואמת לאופיו ולתחום בו נדרשת המנהיגות.

בברכת הצלחה לכל הבוחרים\ות בדרך המנהיגות

מוטי בר-לב

יו"ר ההנהלה